Home Svařovací technika Monitoring, řízení kvality, WPS

Monitoring, řízení kvality, WPS

Monitoring, řízení kvality, WPS

Řízení svařovací výroby WeldEye

Pro moderní a efektivní řízení svařovací výroby dodáváme systém WeldEye. V praxi se osvědčil pro všechny podniky, v nichž se svařuje podle mezinárodních svařovacích norem, jako je například ISO, ASME a AWS.

Základní informace Soubory ke stažení Galerie a video

Základní informace

Řízení svařovací výroby WeldEye

Pro moderní a efektivní řízení svařovací výroby dodáváme systém WeldEye. V praxi se osvědčil pro všechny podniky, v nichž se svařuje podle mezinárodních svařovacích norem, jako je například ISO, ASME a AWS.

Proč svařování řídit s WeldEye?

WeldEye je precizní a účinný software pro řízení svařovací výroby. Je v souladu se všemi předpisy, normami a s předepsaným protokolem WPS.

Tento svařovací software poskytuje kontrolu a řízení ve všech procesech, které se týkají svařování:

 • sledování svařovacích postupů
 • hlídání kvalifikace svářečů
 • sledování svařovacích parametrů
 • řízení dokumentace projektu

Hlavní výhody softwaru WeldEye

Svařovací systém WeldEye ocení všechny společnosti, které chtějí mít dohled nad svařováním, kvalifikací svářečů a nad svařovnou.

Software dostal do vínku všechny funkce, které jsou v praxi užitečné a požadované. Nad konkurencí vyniká svou komplexností, univerzálností a možností propojit jednotlivé modely v celistvé informace. WeldEye dokáže sledovat jakoukoli značku svařovacího zdroje a to včetně zdrojů robotických – i to je jeho veliká přednost.

WeldEye moduly

Postupy při svařování

Pro snadnou a efektivní správu WPS. Zahrnuje digitální knihovnu dWPS, WPQR a WPS šablon podle nejdůležitějších standardů svařování.
Benefity
 • Jednoduchá a efektivní správa WPS s jednoduchým procesem vytváření WPS krok za krokem
 • WeldEye modul obsahuje předdefinované rozvržení pro normy EN ISO, AWS, ASME a AS/NZS
 • Modul lze rozšířit o další moduly WeldEye
 • Kompatibilní se svařovacími zdroji jakékoliv značky
 • Služba Cloud-based umožnuje snadné řízení personálních kvalifikací a postupů svařování odkudkoliv

Digitální knihovna dWPS

 • Aplikace zobrazuje všechny svařovací postupy (WPS) uložené v cloudu WP&PQ
 • Už nemusíte nosit tištěné WPS
 • Určeno pro svářeče, mistry a vedoucí týmů atd.
 • Aplikace připojená k účtu WeldEye zákazníka pomocí přihlašovacích údajů uživatele WeldEye nebo přečtením QR kódu z obrazovky WeldEye

Personál a kvalifikace

Zahrnuje proces řízení a obnovy všech osvědčení o kvalifikaci pracovníků.
Benefity
 • Vhodný pro koordinaci svářečů, obsluhy a personálu NDT
 • Rychlé prodloužení kvalifikace s interními a třetími podpisy
 • Automatické varování o vypršení platnosti certifikátu zaslané přímo na e-mail
 • Automaticky generuje rozsahy schválení EN ISO
 • Předdefinované rozložení standardů AWS, ASME, EN a ISO
 • Modul lze rozšířit o další moduly WeldEye
 • Služba Cloud-based umožnuje snadné řízení personálních kvalifikací a postupů svařování v několika místech
 • Správa svařovacího personálu a jeho osvědčení

Kontrola kvality

Obsahuje funkce ověřování jakosti s digitálním protokolem WPS a kontrolou dodržování parametrů

Benefity

 • 100% dohledatelnost každého svaru
 • Ověření shody WPS v reálném čase
 • Automatické výstrahy odchylky před a po svařování - také pro svářeče (kvalifikace)
 • Ověření vstupu tepla
 • Vhodné pro použití se svařovacími zařízeními jakékoli značky
 • Shromažďuje údaje o produktivitě – doba oblouku a spotřeba drátu

Základní principy kontroly kvality

 • Svařovací stroje jsou vybaveny DCM (Digital Connectivity Module) a v případě potřeby adaptéry (pro ne-Kemppi zařízení)
 • Svařovací zdroje Kemppi X8, X5APC, MasterM358 kompatibilní s WeldEye bez dalšího hardwaru (ostatní stroje s modulem DCM)
 • Svářeči, kvalifikace, WPS a seznamy úkonů jsou zadány do systému za účelem vytvoření projektové infrastruktury za pomocí jednoznačných identifikátorů.
 • Svářeči vybírají nebo skenují identifikátory a svařují
 • Všechny svary jsou automaticky dokumentovány do systému

WeldEye pro kontrolu kvality svařování ArcVision

Benefity:
Shromažďuje použité parametry z každého svaru
Svařovací dokumenty:
 • Kdo svařoval?
 • Jaký svar byl svařen?
 • Která WPS byl použita?
 • Jaký přídavný materiál a ochranný plyn byl použit?
 • Jaké bylo vnesené teplo a svařovací parametry?
 • Vytvořte projekty a sbírejte parametry svařování

Reporting:

 • Arctime pro svářečky, svářeče, skupiny atd.
 • Spotřeba přídavného materiálu pro svářeče, skupiny svářečů atd.
 • Statistiky o odchylkách svařovacích parametrů : Který svářeč potřebuje více školení, které postupy potřebují revidovat atd.
 • Kde se právě svářeč nachází
 • Jaké svařovací pracoviště jsou aktuálně využívána
 • Získejte informace o produktivitě - doba hoření oblouku, spotřeba přídavného materiálu a plynu
 • Získejte informace o tom, kdo svařuje, ve které části svařovny svařuje a jaké jiné svařovací boxy jsou používány

Digitální pracovní příkaz

 • Výrobní úkoly pro svářeče můžete odesílat přímo svářeči X8 MIG nebo do aplikace WeldEye
 • Úkoly mohou být odeslány určeným svářečům, svařovacím stanicím nebo každému, kdo má být vybrán ze seznamu
 • Pracovní časy a doby oblouku se počítají automaticky pro všechny příkazy.

WeldEye - uživatelské rozhraní

 • Připojení ke svářečkám Kemppi – pomocí modulu DCM X8, X5APC, MasterM35 má vestavěnou podporu WeldEye pomocí ovládacího panelu
 • Adaptéry dostupné pro jiné značky svářeček
 • MMA, MIG/MAG, TIG a SAW obloukové procesy podporovány
 • Sběr dat napětí a proudu každou 1/10 sekundy, odešle data na server pro analýzu bezprostředně po svařování
 • Svářeč se identifikuje čárovým kódem nebo kódem QR
 • WPS a další identifikace jsou spojeny se svařováním
 • Možnost vytvoření čárového kódu nebo QR kódu pro jakýkoliv vstup / úkon

Digital Connectivity Module – modul digitální konektivity (DCM) + WeldEye aplikace
Aplikace WeldEye funguje jako uživatelské rozhraní svářeče pro WeldEye. Odesílá digitální svařovací data ze svařovacích strojů shromážděná zařízením DCM. DCM se nativně připojuje k řadě Kemppi FastMig, nové řadě MasterTig, Master 315 a A7 MIG.

 

WeldEye pro robotické svařování

 • WeldEye je k dispozici i pro řízení kvality robotického svařování.
 • Pomocí shromažďování dat ze svařovacího robota a jejich synchronizací se seznamy svarů v cloudové službě poskytuje WeldEye snadný způsob sledování kvality robotického svařování a jeho souladu se specifikacemi postupu svařování (WPS).
 • Software zajišťuje plnou sledovatelnost ke každému svaru a svařovanému koncovému produktu.

Integrace v realném čase

Máte nějaký
dotaz?
V případě jakéhokoliv dotazu ohledně našich produktů nás kontaktujte. napište nám