Home Menu Aktuality Ruční laserová svářečka LARISA

Ruční laserová svářečka LARISA

Ruční laserová svářečka LARISA

Revoluce ve svařování tenkých materiálů - na trh uvádíme ruční laserovou svářečku LARISA

Základní informace Soubory ke stažení Galerie a video

Základní informace

Jednoznačný progres v oblasti spojování materiálů je využití ručních laserových svařeček.

Efektivita laserového svařování ve strojovém provedení je známa již desítky let. Díky minimalizaci optických součástek došlo k radikálnímu zmenšení celého skenovacího systému, který je dobře uchopitelný ve formě svařovací pistole. Proto lze tuto dokonalou svařovací energii využívat v manuálním provedení. Benefity laserové technologie jako je rychlost, stabilita a minimální deformace vneseným teplem u této technologie zůstávají.

Laser má v porovnání s konvenčními metodami nesrovnatelně lepší výsledky při svařování tenkých materiálů. Největší rozdíl v rychlostech svařování je do 2 mm. Například u 1mm nerez lze při reálném nasazení ruční laserové svařečky počítat s rychlostí svařování 40 - 50 mm/s. Pro srovnání je rychlost svařování technologií TIG cca 3mm/s. Společnost LaserTherm dodává technologii včetně servisní podpory, školení a konzultace bezpečnosti, která je u laserové technologie nezbytně nutná. 

LAserová Ruční Inteligentní SvařečkA

Progres století - takto lze označit ruční svařovací laserovou technologii. Základ je postaven na miniaturizaci optického systému, kdy se z mnohakilogramového rozměrného svařovacího systému vyvinula ruční laserová pistole schopná zpracovat a přenést laserové záření o výkonu kilowat. Díky optice a efektivní distribuci inertního plynu pak lze vytvářet kvalitní a pohledové svary s rychlostí až 60 mm/s. Běžná rychlost svařování se pohybuje kolem 40 mm/s. Pro porovnání - běžná rychlost svařování s TIG je cca 3mm/s.

Samotný proces svařování je velmi rychlý ve srovnání s ostatními konvenčními metodami. Samotná rychlost svařování začíná na cca 30mm/s. Maximální rychlost je pak kolem 60mm/s. Uvedené rychlosti se vztahují k síle materiálu do 2mm. Rychlost svařování ovlivňuje kvalita spasování materiálu, šířka rozkmitu laserového paprsku a nastavený výkon. Rychlosti svařování uhlíkatých ocelí jsou obdobné.

Šířka svaru se pohybuje od 0,6 mm výše. Tomu odpovídá i minimální množství vneseného tepla se kterým souvisejí minimální tepelné deformace. S horším spasováním se logicky rozšiřuje i šířka svaru.

Tolerance spasování je do 20% síly materiálu. Při větších mezerách pak doporučujeme nasadit podavač drátu, který je součástí příslušenství laserové svařečky.

Nezanedbatelným bonusem ruční laserové svařečky je i proces bodování. Součástí laserového systému je i pilot laser. Jde o formu laserového ukazovátka, které označuje místo dopadu laseru vytvářejícího svar. Díky tomu můžete velmi přeně pozicovat samotné body anebo svary. Vzhledem k přesnému řízení svařovací energie lze vytvářet velmi malé body s minimálním průvarem nebo velké pevné stehy. Velikost může být od 1 mm do 5 mm. I při bodování (stehování) je tepelně ovlivněná oblast minimální. Svařované body lze pak snadno "překrýt" samotným svarem. Výsledkem je opět tenký pohledový svar bez znatelných bodových svarů. Zařízení umí navíc režim čištění svaru a jeho okolí.

Součástí dodávky je zařízení s možností podávání drátu, sada vyměnitelných nástavců pistole, sada spotřebních dílů, svářeci kukla, ochranné rukavice. 

Myslíme i na zdraví a bezpečnost, proto nabízíme volitelné filtroventilační jednotky do kukly a odsávací filtrační jednotku. 

 Zařízení uvádíme do prodeje v roce 2022, pro předvedení a vyzkoušení kontaktujte naší firmu.

Máte nějaký
dotaz?
V případě jakéhokoliv dotazu ohledně našich produktů nás kontaktujte. napište nám