svářecí dozor a poradenství EWT

 
svářecí dozor a poradenství EWT
NABÍZENÉ SLUŽBY - spolupráce    
 
   Dovolujeme si Vás oslovit touto formou a učinit Vaší firmě nabídku spolupráce v oblasti svařování,
   tepelného zpracování a zavádění systémů jakosti ve svařování, nabízíme Vám:
 
1/  Externí spolupráci v oblasti svařování, provádění svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN 719 jehož
    hlavní úkoly jsou:
 
a) Přezkoumání smlouvy
 • způsobilost výrobní organizace pro svařování a pro přidružené činnosti
 
b) Přezkoumání návrhu
 • odpovídající svářečské normy
 • umístění svarového spoje v souvislosti s požadavky návrhu
 • přístupnost pro svařování, kontrolu a zkoušení
 • podrobné údaje o svarovém spoji
 • požadavky  na jakost a na hodnocení svarů
c) Základní materiál
 • vhodnost základního materiálu ke svařování
 • případné doplňkové požadavky k dodacím podmínkám pro základní materiály, včetně druhu osvědčení
 • identifikace, skladování a manipulace se základními materiály
 
d) Přídavné materiály
 • vhodnost
 • dodací podmínky
 • případné doplňkové požadavky  pro dodací podmínky přídavných materiálů včetně druhu jejich osvědčení
 • identifikace, skladování a manipulace s přídavnými materiály
 
e) Subdodávky
 • způsobilost všech subdodavatelů
 
f) Plánování výroby
 • vhodnost specifikace postupu svařování (WPS) a způsobu schvalování postupu svařování autorizovanou osobou (WPAR)
 • pracovní instrukce
 • upínací a svařovací přípravky
 • vhodnost a platnost zkoušek svařečů
 • postup svařování a montáže konstrukce
 • požadavky  na zkoušky svarů při výrobě
 • požadavky na kontrolu svařování
 • podmínky okolního prostředí
 • ochrana zdraví a bezpečnost při práci
 
g) Zařízení
 • vhodnost svařovacího a pomocného zařízení
 • opatření pomocných prostředků a zařízení, jejich identifikace a manipulace s nimi
 • ochrana zdraví a bezpečnost při práci
 
h) Přípravné činnosti
 • vydání pracovních instrukcí
 • úprava svarových spojů, sestavení a čištění
 • příprava výrobních zkoušek svarů
 • vhodnost pracoviště včetně podmínek okolí
 
ch) Svařování
 • pracovní postup
 • určení svářečů a jejich instruování
 • použitelnost a funkce zařízení a příslušenství
 • přídavné materiály a pomocné prostředky
 • použití stehování
 • použití parametrů svařování pro daný proces
 • použití přídavných mezioperačních zkoušek
 • použití a způsob předehřevu a tepelného zpracování po svařování
 • postup svařování jednotlivých svarů
 • zpracování po svařování
 
i) Zkoušení
 • Vizuální zkouška
 • úplnost svarů
 • rozměry svarů
 • tvar, rozměry a tolerance svařených dílů
 • vzhled svarů
 
j) Destruktivní a nedestruktivní zkoušky
 • použití destruktivních a nedestruktivních zkoušek
 • zvláštní zkoušky
 
k) Hodnocení svarů
 • posouzení výsledků kontroly a zkoušek
 • opravy svarů
 • opětné posouzení opravených svarů
 • opatření k nápravě
 
l) Dokumentace
 • příprava a uložení nutných záznamů (včetně záznamů o činnosti subdodavatelů)
 
Všechny  tyto  činnosti se vztahem ke svařování nenabízíme samozřejmě jenom pro výrobce, ale také pro investory různých svařovaných a svařovano-montovaných konstrukcí a zařízení.
Zde tyto činnosti slouží k udržení požadované jakosti výrobku a ke zmapování vhodnosti daného dodavatele pro svařování.
 
2 /Evidenci všech svářečů výrobního podniku, vzdělávání, školení a přezkušování svářečů, svářečských
   operátorů i zaškolených pracovníků, udržovat doklady jejich odborné způsobilosti (osvědčení) v
   aktuálně platném stavu, v závislosti na rozsahu jejich pracovní činnosti.
 
3/ Odbornou poradenskou službu při zavádění systému řízení jakosti ve svařování podle norem řady
   ISO 9000, ČSN EN 729.
 
4/ Externí spolupráci v oblasti tepelného zpracování kovů.
 
V případě vašeho zájmu o bližší informace nebo o spolupráci nás kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle za účelem osobního setkání a konzultace.

 
 
 
 
TRADE, spol. s r.o. - netkatalog.czSvařovací a svářecí technika, materiály - netkatalog.cz