Metoda TIG

 

TIG metoda svařování (Tungsten Inert Gas)
Metoda svařování TIG (WIG) pod ochrannou atmosférou inertního plynu (argon) využívá k hoření oblouku wolframovou netavící se elektrodu. Využívá se hlavně tam kde jsou vysoké požadavky na kvalitu a vzhled svaru. Pro svařování nerezi a černých ocelí se využívá DC proud (zařízení MASTERTIG, MASTERTIG MLS, PRO EVOLUTION). Pro svařování hliníku a jeho slitin je zapořebí použít AC proud (zařízení MASTERTIG AC/DC). Jedná se o zařízení vysokofrekvenční usměrňovače řízené mikroprocesorem zvané „invertory“. Výrobní řada zařízení pokrývají výkonostní rozsah 150 – 500A.

SYNERGIC RAPID PULSE
Je nová funkce u zařízení MASTERTIG MLS a využívá „Pulsní“ průběh svařování bez nastavení. Od výrobce je nastaven automaticky a mění se „synergicky“ v závislosti na svářecím proudu. Frekvence pulsu je velmi vysoká a lze jí použít téměř pro všechny typy svařování (zvyšuje kvalitu svaru). 
 
 
TRADE, spol. s r.o. - netkatalog.czSvařovací a svářecí technika, materiály - netkatalog.cz